TAG: khẳng định không có chuyện huy động xe tăng

Xem thêm