TAG: Khối dịch 40 lít trong bụng nữ bệnh nhân 19 tuổi

Xem thêm